Moj grad Kraljevo

 

Institution (if applicable) Mašinska tehnička škola “14.oktobar” Kraljevo
Country Serbia
Short description Rad je nastao tokom učešća u međuškolskom projektu digitalizacije sadržaja opšteobrazovnog karaktera iz nacionalne baštine „Dan po dan“  školski  kalendar sećanja i predstavlja digitalnu stranicu na kojoj je prikazan grad Kraljevo. Za rad su korišćeni različiti veb-alati koji omogućavju postavljanje medijskih sadržaja  za detaljnije prikazivanja znamenitosti grada. Digitalnom osom vremena predstavljena je istorija grada, a na  interaktivnaoj slici prilazana je simbolika gradskog grb.. Značajni kulturni i istorijski spomenici u gradu i okolini prikazani su kroz više veb-alata i ugrađeni u ovu veb-stranicu. Osim ovih samostalno kreiranih sadržaja ova veb-stranica obogaćena je i javno dostupnim sadržajima na internetu koji omogućavaju detaljnije upoznavanje sa znamenitostima grada Kraljeva.

Digitalna bibliografija za ovaj rad se nalazi na adresi www.bibme.org/shared/bBxdTEY64M i sadrži bibliografiju za svaki samostalno kreiran rad ugrađen u ovu stranicu i sve ostale digitalne i pisane izvore koji su korišćeni za izradu rada.

Google Translate

The work was created while participating in inter-school project to digitize the contents of general character of the national heritage “Day by day” school calendar is a digital memory and a page that shows the city of Kraljevo. To work used different web tools that will enable the setting up of media content for more detailed impressions of the city. Digital time axis is represented by the history of the city and the interaktivnaoj picture prilazana’s symbolic emblem of the city .. Important cultural and historical monuments in the city and its surroundings are shown through several web-tools and embedded in this Web site. In addition to these self-created content of this web page is enriched with publicly available content on the Internet that provide detailed introduction to the sights of the city of Kraljevo.

Digital record for this work is located at www.bibme.org/shared/bBxdTEY64M and contains a bibliography for each work individually designed embedded in this page and all other digital and printed sources that are used for making paper.

Author(s) Gordana Petrović
Short biography for author(s) Nastavnik u Mašinsko tehničkoj školi “14.oktobar” Kraljevo sa šesnaestogodišnjim radnim iskustvom u prosveti.

Biografija: www.doyoubuzz.com

Google Translate

Lecturer in Mechanical technical school ” 14 October ” Kraljevo with sixteen working experience in education.

Biography:www.doyoubuzz.com

Link to website www.mindomo.com/mindmap

Back to competition entries

Next