Moșteirea mea locală: Mediaș

Moșteirea mea locală: Mediaș
   
   
Institution (if applicable) Biblioteca Municipală „St. L. Roth” Media
   
Country Romania
   
Short description

Jackie, o persoane de nicăieri, apare la Mediaș și își stabilește originile aici. Jackie este un personaj SF și nu are gen, moarte și timp. El/ea (pentru că nu se încadrează într-un gen) va întâlni o persoană asemenea ei alături de care va face tot posibilul să păstreze bunăstarea localnicilor medieșeni. Datorită naturii ei Jackie va rezista trecerii timpului și va călătorii în diferite ere, dar sufletul ei va rămâne veșnic în Mediaș, fie el pamânt gol (neolitic), fie oraș turistic/medieval.

Google Translate

Jackie, a person from nowhere, appears in Medias and establishes his roots here. Jackie is a fiction character and has no gender , death and time. He/she (because it falls into a genre) will also meet a person with whom they will do everything possible to keep the welfare of local Medias. Due to its nature Jackie will resist the passage of time and travel in different eras, but her soul will remain forever in Medias, either bare earth (Neolithic) or tourist city medieval.

   
Author(s) Ioana Teodora Duma
   
Short biography for author(s)

Născută: 20.12.1997
Proveniență: sat Bazna (18 km de Mediaș)
Studii: școala generală nr.7 Mediaș (clasele 1-7)
școala generală „Mihai Eminescu” Mediaș (clasa a 8-a)
Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, profil matematică-informatică
În prezent elevă în clasa a XII-a.
Voluntară CLT, Mediaș(Consiliul Local al Tinerilor, Mediaș) 2013-2015
Voluntară la Biblioteca Municipală „St. L. Roth” Mediaș din 2014

Google Translate

Born: 20.12.1997
Provenance : Bazna village (18 km from Medias)
Education: Medias No.7 middle school ( grades 1-7)
General School " Mihai Eminescu" Medias ( 8th grade )
High School " Axente Sever " Medias, mathematics - computer science
Currently grader XII .
Voluntary CLT , Medias ( Local Youth Council , Medias) 2013-2015
Volunteer at the Municipal Library " St. L. Roth " Medias 2014

   
Link to blog mostenireamealocalamedias.wordpress.com